Coaching voor bedrijven

Coaching Breda

 

U weet wellicht dat coaching wordt gebruikt om leidinggevenden te helpen meer uit hun baan te halen, slechte gewoonten te doorbreken en nieuwe te vormen, en vast leiderschap tot stand te brengen. Maar er is ook coaching voor het werk; hulp bij het bereiken van een effectief teamwork, nieuwe vaardigheden en vertrouwen voor de manager en de werkgroep, en om werknemers te ondersteunen bij het oplossen van problemen in conflictsituaties.

Tegenwoordig wordt coaching zowel in de particuliere als in de openbare sector op grote schaal gebruikt. Executive coaching, coaching voor managers en verzorgers, en coaching in de sportwereld zijn allemaal voorbeelden van regelmatige en handige coaching voor het lager personeel, maar coaching wordt ook steeds meer om andere redenen erkend.

Coaching is nu in trek omdat iedereen geld wil verdienen. Coaching is een nuttig instrument om de lunchpauze, de vroege ochtend en de namiddag op het werk door te brengen. Coaching biedt een ontsnapping aan spanning en taak omdat mensen door het coachingproces vaak hun natuurlijke talenten en persoonlijke hulpbronnen ontdekken en echte mogelijkheden voor succes en vervulling.

Coaching voor bedrijfseigenaars is bijzonder belangrijk. Het is een erkende methode om de financiële toestand van een onderneming te beoordelen en is een belangrijk instrument om een goed financieel beheer te bevorderen.

Veel bedrijfseigenaren vinden dat wanneer zij nieuw personeel moeten kopen, de meesten van hen het gevoel hebben dat zij het zich niet kunnen veroorloven om voor coaching te betalen. Het kan dus zijn dat u voor grote bedrijven werkt en dat uw bedrijf werknemers heeft die in staat zijn u te coachen, als u er maar voor zou betalen.

Ook het coachen in de sport neemt toe. Coachen vergroot zeker de kans op succes van de speler, op een uitstekende carrière en is een manier om ervoor te zorgen dat de club in de toekomst niet zonder spelers zal komen te zitten. Voor de coach of de manager wordt de positie belangrijker. De omvang van de problemen waarmee de coach te maken zal krijgen, kan intimiderend zijn, maar het is belangrijk te beseffen dat het team het concept al heeft aanvaard.

Overal waar coaching aan de orde is, doen zich een aantal problemen voor als er niet goed mee wordt omgegaan.

Het evenwicht tussen werk en privéleven van managers wordt problematischer als ook zij een beroep doen op een coach en zij worden ook verantwoordelijker – en soms gewoon niet zo succesvol – als hun voornaamste focus ligt in het stellen van oneerlijke doelen. Onbewuste kortetermijnmotivatoren kunnen op lange termijn uiterst schadelijk zijn.

Het coachingproces kan snel deel uitmaken van een pakket managementleiderschap. Op korte termijn, wanneer de coach een team begeleidt, hebben de teamleden meestal een verantwoordingsplicht ten opzichte van hun Chief Executive. Als managers zouden stoppen met coachen of te veel van hen niet zouden coachen, zou het coaching proces waarmee ze zijn opgegroeid, kunnen worden verzwakt. Er is echter een meer lange termijn visie dan dat.

In het coaching scenario wordt duidelijk dat de manager of coach geen echte supervisie of controle heeft over het bereiken van de coaching overeenkomst rond de doelstellingen en prestaties van het personeel. Op deze zelfde manier zou de werknemer kunnen proberen om zelf doelstellingen te bereiken zonder coaching of om te profiteren van slechte coaching, eerst coaching kunnen zoeken, en dan beginnen te verbeteren. In dit scenario toont de manager een gebrek aan respect voor de werknemers.

Coaching in de sport is een belangrijke manier om het team of het individu vooruit te helpen. Het team en de manager zelf hebben er uiteraard meer baat bij als zij extra resultaten bij de spelers nastreven.

Het probleem met het management team is juist dit om verder te reiken dan het coachen dat zoveel tijd en moeite kost.

Coaching onderzoekt het verleden, maakt plannen voor de toekomst en handelt daarnaar en voedt het team of individu met de sleutel van vertrouwen in zichzelf.

Geduld en vertrouwen op dit gebied is belangrijk. Coaching kan ongemakkelijk zijn. De vraag is hoe essentieel het is om te coachen om te onderzoeken welke werkelijke krachten onze mensen hebben en zouden kunnen ontwikkelen vanuit het grondwerk van coaching.

Coaching hoeft helemaal geen veeleisend karwei te zijn, noch een kostbare aangelegenheid. De coach kan gebruik maken van eenvoudige hulpmiddelen als onderdeel van een algemeen opleidingsprogramma.

Lees meer:

Coaching Breda

Verpleegkundige Breda

Leave a Reply

Your email address will not be published.