Coaching en begeleiding

 

Voedingscoach Rotterdam

 

 

 

 

Wij hebben het over het verbeteren van de algemene prestaties van een individu, team of organisatie, alsook van een organisatie of gemeenschap. We hebben het over het helpen van mensen bij het ontwikkelen van bijna elk gebied van hun leven, indien van toepassing. Eén zo’n gebied is de kwaliteit van hun werk of van een baan. De vraag over coaching en coachingmodellen, is hoe we mensen kunnen helpen slagen in hun werk, in hun banen, in hun gemeenschappen, in hun levens?

De laatste jaren is er een explosie geweest van artikelen, boeken en opleidingsprogramma’s over coaching en coachingmodellen. In feite zijn er momenteel minstens zes teksten over het onderwerp en hebben nog veel meer auteurs over coaching geschreven. Veel van deze teksten onderzoeken en beschrijven systematisch de praktijk van een formeel coachingproces. Toch gaan al deze coachingmodellen ervan uit dat het individu, de groep of het teamlid het centrum van de actie is – dat zij degenen zijn met de inherente capaciteit om te veranderen, te groeien, actie te ondernemen om te bereiken. En wat worden wij als coaches verondersteld te vergemakkelijken in het helpen van deze mensen?

De meesten van ons zijn op de een of andere manier tot de overtuiging gekomen dat coaching alleen nuttig is voor mensen met een probleem, mensen die willen veranderen, mensen die een soort motivator of richting nodig hebben. Misschien gaan we ervan uit dat het er alleen om gaat dat we hen helpen een interne motivator te corrigeren of te gebruiken; dat het meer een kwestie is van onze coachingstechnieken dan van wat we doen voor een bestaande cliënt. Maar coaching is niet alleen nuttig voor mensen met een probleem; het is nuttig voor elk individu, elke groep of elke organisatie die zich in een moeilijke of intimiderende situatie bevindt.

voeding Coaching is geëvolueerd als gevolg van feedback van Freditative Intervention Teams (FORtes) die als enige verantwoordelijkheid hebben een formeel beoordelings- en interventieproces uit te voeren op een cathartische manier om de mensen met wie zij werken te helpen hun gedrag te corrigeren of obstakels voor hun doelstellingen uit de weg te ruimen. De eisen van de werkplaats hebben geleid tot één vorm van coaching, die meer en meer bijzonder gebruikelijk is geworden in de corporate wereld, waar een coachingsproces vaak wordt ingehuurd om eenvoudig het bestaande gedrag van mensen of teams te beheren en te verbeteren. De andere vorm van coaching heeft zich ontwikkeld door informeel contact tussen coaches en individuele leden en groepen professionals die het zich niet kunnen veroorloven om te betalen voor de toegang tot een coach, maar die de kans willen hebben om te praten met degenen die wel bereid zijn om te betalen, zowel in de vorm van Floridaangels, spirituele klussen en als GRATIS coachingsessies via e-mail, of in de vorm van diepgaande coaching die werkt als een onderdeel van een onderliggend therapieproces.

In de afgelopen jaren hebben de regeringen, evenals het grote publiek, zich sterk bewust geworden van de behoefte aan coaching op verschillende andere gebieden van het leven en zijn zij begonnen met het opzetten van een aantal coaching-initiatieven van de overheid en zonder winstoogmerk. Meestal worden deze aangeboden als “speciale opleidingsprogramma’s” (speciaal voor bepaalde klassen van personen op grond van bepaalde kwalen). Met andere woorden, zij worden aangeboden als een middel om mensen “bij te scholen” op dit of dat gebied dat een werkelijke en extrinsieke waarde heeft voor het moderne leven op deze planeet, dus om de methode aan te bieden waarmee individuen en groepen zichzelf vooruit kunnen helpen, zodat zij adequater kunnen omgaan met de doelen en uitdagingen van de moderne wereld. Niet alleen schept deze activiteit meer en beter gebruik van de huidige kennis van de wereld, maar zij dient ook om de ware aard van de verschillende soorten mensen in de toekomst te verduidelijken en scheidt de verschillende soorten levensvormen die op deze planeet leven, van de verschillende gedachtevormen die cognities voortbrengen en de cognitie zelf. Bijgevolg dient het werkelijk niet om gewone mensen op deze reis naar boven te lanceren, maar om hen uit te nodigen, evenals hen die het zich niet kunnen veroorloven om elke sessie in de huidige structuur van de therapeutische ontwikkeling te betalen.

Bijgevolg is het belang van individuele coaching enorm toegenomen en heeft het zich uitgebreid van de wereld van de persoon of het gezin van enkelen tot de wereld van het gezin van velen. Het is een essentieel middel geworden om bedrijven, groepen en gemeenschappen die in een totaliteit van alternatieven verkeren, te helpen zich te schikken om werkelijk vertegenwoordigd te zijn. Dit soort coaching beperkt zich ook niet tot de overgang van een individu naar de beroepsomgeving. Regelmatig gebruik van coaching is een belangrijk Kenia Summit Mandala geworden voor de gelaagdheid en groei van een natie bij de vorming van haar verbindingskader en de toekomstige aspiraties van haar volk – en de wereld in het algemeen.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.