Moet je een huisarts inhuren?

 

Zorg op maat Terneuzen

 

 

 

Of het nu thuis is, in het ziekenhuis of op een andere plaats, de professionele standaard in de gezondheidszorg vereist dat de zorgverleners en hun personeel samenwerken. Het personeel moet bereid zijn om 24 uur per dag, 7 dagen per week voor de patiënt te zorgen.

Als het personeel zich niet inspant om de patiënt te helpen, daalt het professionele niveau van de gezondheidszorg. Een breuk in dit vertrouwen kan reden zijn voor een klacht of een wanpraktijk. Uw familielid kan dus overwegen het heft in eigen handen te nemen.

Vaak komen familieleden naar de huisarts voor chronische en langdurige kwalen. Ze willen om de dag gezien worden voor zaken als bloeddruk, suikerziekte, allergieën en meer. De huisarts daarentegen kan deze en vele andere soorten kwalen, naast minder dringende aandoeningen, zonder veel vertraging behandelen. Daarom biedt de huisarts het gemak van gunstige uren voor deze familieleden.

Een ander voordeel van de huisarts is de mogelijkheid dat als het gezinslid ernstig ziek wordt of gewond raakt, de huisarts spoedeisende zorg kan verlenen. Sommige mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, beschouwen deze als hun partner als het gaat om de zorg voor hen. Als u dus een familielid hebt dat lijdt aan een chronische ziekte of verwonding en dat de huisarts niet regelmatig kan zien, kunt u overwegen om hem of haar naar een huisarts te laten gaan die rechtstreeks met uw huisarts contact kan opnemen.

U moet overwegen een huisarts in de arm te nemen als u iemand in uw gezin hebt die lijdt aan een chronische ziekte of verwonding. Hun langdurig verblijf in het ziekenhuis kan het gevolg zijn van het feit dat ze niet naar de huisarts kunnen gaan, die dan overspoeld wordt door zijn of haar verantwoordelijkheden. In dat geval is de huisarts degene die zich over hem ontfermt tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.

De huisarts kent de gezondheidsgeschiedenis van uw familieleden en kan complicaties als gevolg van ziekte of letsel beter voorkomen. Hij kan dus zien of uw naasten al dan niet gevaar lopen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en kan voor verdere behandeling zorgen. Zodra uw naasten uit het ziekenhuis zijn ontslagen, kan de huisarts een gesprek met hen hebben over de eventuele gevolgen van hun ontslag.

LEES MEER:

Leave a Reply

Your email address will not be published.