Hoe kom je door een Coach

Spirituele coach

 

 

 

Heel simpel, een coach is iemand die je helpt te ontwikkelen. Te basaal? Ik stel nadien voor dat mijn lezers alle vijf de verklaringen zeer aandachtig volgen.

2. Een coach is iemand die in staat is u te motiveren, de tijd te nemen om samen te vatten wat u denkt en deze boodschap op de meest waarschijnlijke manier aan u over te brengen.

3. Een coach helpt je je eigen potentieel te realiseren. Een coach laat je zien hoe je je potentieel kunt bereiken.

4. Een coach leest tussen de regels door en hoopt dat je je eigen woorden en gevoelens echt begrijpt.

5. Een coach vraagt u om in uw leven een andere richting in te slaan.

Nee coaching is niet alles wat ik ben. Ik zeg altijd tegen de cliënten dat de eerste vraag die ze steeds stellen is: Wat? Alle andere dingen controleren en ze algemeen koesteren? Het is een prachtige vraag!

Ik herinner me een voorval toen een cliënt in haar laatste sessie zei dat ze een versnelde cursus had willen volgen om het gat op te vullen. Mijn eerste vraag, in mijn coaching stem stelde ik die vraag ook: Wat betekent dit? Is dit een potentiële actie, die verband houdt met mijn doelen, die ik graag verder wil ontwikkelen? Wat is het? DeAndinalsbevestiging kwam voort uit een heleboel vragen en stilte, en laat me vertellen dat zo’n moment van loslaten van de antwoorden: Ik noem deze praktijk “Het voordeel van de Stilte”.

Uiteindelijk, zelfs voordat ik geloof dat we kunnen ontwikkelen, kom ik altijd niet opdagen om de cliënt te coachen. In plaats van mijn vaardigheden, strategieën, technieken of scores te gebruiken, wil ik de cliënt in de toekomst leiden, in stilte. We communiceren beiden, op onze eigen manier.

Het ding om te onthouden is dat het leven op zichzelf een prachtig proces is. Onbewust creëren we datgene waarvan we denken dat het ook het moeilijkst kan zijn. Wij denken dat wij alles in handen hebben wat wij nodig hebben, en zodra wij die situatie volledig in handen hebben, voelen wij ons belangrijk, en ervaren wij de ATM van onmiddellijke bevrediging.

Het onderzoek heeft bewezen dat niet alle kennis door lezen wordt verworven. Veel kennis komt voort uit de ervaring, en soms is het alleen de ervaring van een enkele ervaring om de waarheid aan het licht te brengen die effectief is. Bij een van mijn recente cliënten had haar zoon thuis een ernstige verwonding opgelopen. Zij vertelde mij lange tijd dat haar man niet de vader was, maar wat zij niet wist, was dat hij niet de enige was. Ik stelde de vraag: Hoe kom je hier doorheen?

Wel, het resultaat is verbluffend en de les is er nog steeds in het bewustzijn van de cliënt. De les die ik kreeg in elk moment dat ik hen hielp om deze situatie te overwinnen door los te laten, is dat zij hun gedrag zullen begrijpen en weten wat er gedaan moest worden om zo’n situatie te overwinnen. Hoe mooi is dat?

Het was zo geweldig voor mij om hen te helpen zichzelf te navigeren op dit gebied.

Ten derde: Een spirtuele coach blijft altijd onafhankelijk en houdt een open hart en geest.

Dit brengt ons tot een uitgangspunt voor life coaching. Ik wil graag mijn persoonlijke mening over life coaching met u delen: Er is een verhaal dat ik me herinner, en dat ik lang geleden heb gehoord.

Een kleine jongen was aan het spelen in de rivier naast een dam. Zijn vader stuurt een boot waarmee de jongen en zijn moeder naar de rivier varen. Toen de jongen tegen zijn vader zei: “Ik ben niet gelukkig.” De vader van het kind draaide zich om naar zijn vrouw. “Maak je geen zorgen. Maak je maar geen zorgen. Ik zal voor je zorgen. Ga naar huis.” Deze vader is bezorgd. Net op het moment dat hij besloten had om terug te komen, voelde de jongen dat er iets mis was. Het was tijd voor hem om naar huis te gaan. De jongen vroeg aan de vader, “Is het goed als ik mijn witte jas neem?” “Ja.” antwoordde de vader. “Ja?” vroeg de zoon opnieuw. “Ja.” herhaalde de vader. Dus klom het jongetje bij zijn moeder op en ging naar huis.

Het geluk van de ouders is de meest waardevolle factor in dit verhaal. Vanaf dit moment werd alles anders in het leven van het kind. Het kwam ook tot uiting in het feit dat de ouders een meer tevreden relatie met hun kinderen begonnen te ontwikkelen. Dat betekent niet dat alles geregeld is. Wij maken vaak familiebijeenkomsten mee, vooral met een nieuw gezin, waarbij de stress en de spanning groter zijn dan voorheen. Wij vermoeden dat de houding en het optreden van onze ouders “heiligender” waren geworden ten opzichte van ons. Deze houding werd gevormd door het feit dat zij hun huizen binnenkwamen en een “elegant decorum” aan de dag legden.

Deze verwachting zou tot uiting komen in onze perceptie van het gedrag of de manier van doen van een ouder. Ook onze oordelen en onze kijk op een persoon zouden uiteindelijk positiever worden omdat onze emotionele gehechtheid aan de gehechtheid was; aan een goede stemming van de ouders op dat moment. In feite kunnen we de werkelijkheid niet scheiden van onze verwachtingen of gedachten;

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.