Het belang van fysiotherapie

Fysio Den Bosch

 

 

 

De definitie van fysiotherapie is geformuleerd door J.M.McDonough in 1971. McDonoughau stelde voor om het menselijk lichaam niet alleen lichamelijk te behandelen, maar ook “fysiologisch”. De theorie van de fysiotherapie is dat het revalidatieproces op zichzelf gedeeltelijk kan worden begrepen als een proces van “het handhaven van gezondheid en evenwicht in een organisme zo divers als de mens. “Om dit te bereiken moet de fysiotherapie werken op basis van de volgende zes principes.

1. De therapie houdt verband met het herstel van de lichamelijke functies en de verwezenlijking van deze functies

2. De therapie is gericht op verbetering van het evenwicht van het lichaam en van het vermogen van de patiënt om weerstand te bieden aan krachten die in één richting werken ten opzichte van een stilstaand organisme.

3. De therapie vergemakkelijkt de regeneratie van weefsel en de stimulatie van weefsels die betrokken zijn bij specifieke activiteiten, zoals het motorische, het sensorische of het autonome zenuwstelsel.

4. De therapie draagt bij tot het herstel van het vermogen om de motorische en automatische functies van een organisme te gebruiken.

5. De therapie helpt het vermogen te herstellen om deel te nemen aan activiteiten die de patiënt vroeger leuk vond, zoals golfen, tennissen of motorrijden.

6. Bovendien legt de therapie de basis voor de patiënt om taken uit te voeren die hij voordien moeiteloos beheerste of leerde en die hij voordien als beneden zijn kunnen beschouwde.

Wat is fysiotherapie in het algemeen?

Het is waarschijnlijk eenvoudiger om te zeggen wat fysiotherapie niet is. Het is geen fysiotherapie. De twee zijn niet hetzelfde. Er is wel een verschil in de aanpak van een fysiotherapeut en een fysio, maar de fysio is opgeleid om buiten de sportschoolomgeving te werken. De fysio is degene die normaal gesproken massages en andere vormen van fysiotherapie aanbiedt.

Ook moet worden opgemerkt dat er verschillende soorten fysiotherapie zijn. De duur ervan varieert, afhankelijk van de medische voorgeschiedenis van de patiënt en de gewenste resultaten van de behandeling.

Hoe werkt een fysiotherapeut?

Een fysiotherapeut speelt een adviserende rol en stelt vragen over de klacht tijdens de eerste beoordeling. Hij is ook betrokken bij het helpen van de patiënt om de redenen voor de voorgestelde behandeling te begrijpen, de verwachte voordelen van de voorgestelde behandeling en alle andere aspecten die van invloed zijn op de voorgestelde behandeling. De rol van de fysiotherapeut is evenzeer gericht op het welzijn van de patiënt als op zijn deskundigheid als fysiotherapeut.

In een notendop is de rol van een fysiotherapeut in een herstelprogramma om de patiënt te helpen de beweging van de aangetaste lichaamsdelen te herstellen. Dit herstel kan gebeuren door een combinatie van massagetherapie, klimaatbeheersingstherapie of andere behandelingen die bedoeld zijn om het letsel te helpen overwinnen door het bewegingsbereik en de lichaamsbeheersing te verbeteren, de snelheid en kracht te verhogen, en kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren.

Het is de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut om de patiënt te helpen zijn verslaving aan het eerste middel te overwinnen; het is zijn verantwoordelijkheid de redenen te begrijpen waarom de patiënt afhankelijk is geworden van het eerste middel en hem te helpen zijn verslaving te overwinnen. Als dit eenmaal is bereikt, is het de taak van de fysiotherapeut om de patiënt technieken aan te reiken waarmee hij kan stoppen met het gebruik van het eerste hulpmiddel en het kan vervangen door iets anders, iets waar hij vertrouwd mee is en dat hij efficiënt kan uitvoeren.

lees meer:

Fysio

Rugklachten

Leave a Reply

Your email address will not be published.