De voordelen van coaching

Voedingscoach Goes

 

 

 

 

 

Wat zijn de voordelen van voeding coaching? Laten we een korte enquête houden en zien wat de mensen zeggen:

o “Ik kan me de laatste keer dat ik me volledig erkend voelde niet herinneren “o “Ik ken mijn sterke punten en door ze te laten groeien en bloeien met ondersteunende coaching krijg ik een gezond positief gevoel “o “Ik hou van mijn werk en weet beter wat ik moet doen om de lessen en vaardigheden die ik met het programma leer te optimaliseren “o “Ik heb meer vertrouwen in mijn vermogen om anderen te motiveren “o “Ik ben assertiever “o “Ik haal meer uit mijn vergaderingen “o “Ik voel me meer uitgerust en heb meer vrijheid in mijn werk “o “Ik krijg meer gedaan in minder tijd “o “Ik heb betere sociale uren “o “Ik heb een beter inzicht in mijn sterke en zwakke punten “o “Ik ben meer gefocust op de belangrijke taken voor mijn referentie in mijn job “o “Ik krijg betere feedback van mijn baas “o “Het programma is leuk en al het werk is spannend “o “Ik heb meer energie “o “Ik ben op de top van mijn spel”

Wat zijn de uitdagingen?

Jack heeft het druk. Hij voelt zich gestrest. Hij heeft het druk en toch kan hij zich niet concentreren op het maken van een verschil of op wat belangrijk is. Hij kan het momentum niet vasthouden omdat hij het probleem niet oplost of geen plezier beleeft aan het proces. Hij weet wat het probleem is (niet weten wat het juiste startpunt of de juiste richting is en de stappen om het op te lossen) maar hij weet niet hoe hij het moet oplossen.

Bij coaching geven we nooit op en maken we niemand iets wijs. We zien wel dat mensen loskomen, actie ondernemen en meer stress creëren, maar we krijgen dat gedrag (hoop in hun coaching) alleen als de coach en de cliënt een bijpassende “houding” hebben, of die nu positief is of niet. Het is een kwestie van personeel dat zegt (onderricht) en wij dat antwoorden (coaching). We hebben samen plezier, en de kans is groter dat we vertrouwen ontwikkelen en een coachingsproces tot stand brengen dat actie oplevert. We moeten alleen bereid zijn om met dit proces te spelen – kieskeurig en creatief zijn met onze doelen. De coach en de cliënt moeten beide vertrouwen hebben en het verschil begrijpen tussen een “attitudinale spier” en een “acognitieve spier”, en hoe de cognitieve te beheersen door de attitude te begeleiden.

Wij kunnen mensen helpen verbeteren op het gebied van:

o “Leiderschap “o “Conflict “o “Ethiek”

en het zijn drie gebieden waar ik me de laatste 4 jaar op heb gericht. Mijn cliënten genieten van de waarde van het stellen van nieuwe doelen en het gestopt worden in hun spoor – een oefening in het levend houden van het verhaal van een cliënt en een proces in het verkennen van meerdere mogelijkheden. Zodat ze duidelijk krijgen welk type partner, zes in één met zes partners en wat ze delen en mee werken. Kijk de eerste drie pagina’s van dit rapport door en laat me weten waar je hulp bij nodig hebt. Wat is coaching? Laten we praten…

Coaching is een verbond tussen een coach en een cliënt op alle niveaus van zijn/haar leven. Wat is coaching? Laten we eens praten…

Coaching is een verbond tussen een coach en een cliënt op alle niveaus van zijn/haar leven. De coach en de cliënt treden als gelijken naar elkaar toe. De coach en de cliënt zijn in staat keuzes te maken en hun leven te leiden zonder vooropgezette verwachtingen van wat ze zouden moeten doen, of niet zouden moeten doen. De coach en de cliënt zijn vrij van de oordelen van anderen die hun vermogen om te luisteren en de wereld helder te zien kunnen beïnvloeden zonder vooropgezette veronderstellingen over de toekomstige ervaring van de cliënt. De coach en de cliënt zijn vrij om de kunst van het gesprek te beoefenen die de coachingrelatie formaliseert zodat er vertrouwen in ontstaat. De coach en de cliënt ontdekken wat de uiteindelijke waarde van hun relatie is, en zetten zich in voor het welzijn ervan. In een atmosfeer van vertrouwen en wederzijds respect kunnen cliënten gehoord worden, en wat zij zeggen wordt gewaardeerd als relevant voor de huidige realiteit van de cliënt en waarom het voor hem/haar belangrijk is om op dat moment in de relatie verder te gaan. Wij voelen met onze cliënten dat zij vol wijsheid zijn en een vitale en belangrijke bijdrage te leveren hebben aan de wereld. De cliënt voelt zich gelijkwaardig met de coach.

Laten we eens kijken naar de rol van de coach met de cliënt.

o We ontmoeten de coach en de cliënt regelmatig in een sfeer van wederzijds respect – we spreken af dat we elkaar niet zullen veroordelen.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.