De Kunst van Emotionele Intelligentie

Energetische coach

 

Wat kan een energetische coach een cliënt bieden dat hem of haar in staat stelt stress- en stressontspanningstechnieken los te laten?

Een bijzonder krachtig antwoord komt van Daniel Goleman’s werk in Emotionele Intelligentie. Het is het toelaten van een gebeurtenis, situatie of persoon om ‘gewoon te zijn’ in plaats van erop te reageren. Het is kijken en opletten, niet je gedachten laten overheersen door een gebeurtenis. Het is het leren van de kunst van emotioneel bewustzijn en emotionele intelligentie.

U kunt het denkpatroon van een persoon met stress niet veranderen, noch kunt u zijn persoonlijkheid veranderen. U kunt werken met een energetische coach om uw cliënt te helpen om te gaan met gebeurtenissen en ervaringen waar hij anders misschien moeite mee heeft.

Je brengt het deel emotionele intelligentie in door je cliënt te leren een kwantumblik op iets te werpen, in plaats van een lineaire blik. Leren voorbij de oppervlakte te kijken naar de waarde van de energie en haar richting, is ziekte-intelligentie. Je leert zowel de hele gebeurtenis te zien als de waarde, de les die in die gebeurtenis besloten ligt. Je ziet het potentieel in de kern van de uitdaging. Je kunt dan reageren vanuit je innerlijke -ontkrachte- zelf, in plaats van je ontkrachtende emoties die ontworpen zijn om je gegijzeld te houden.

Je vraagt je cliënt om zijn kritische geest buiten beeld te houden. Je kunt je cliënt helpen nieuwe vaardigheden te leren over wat te doen en niet te doen, en over hoe te reageren in specifieke situaties. Je bent eigenaar van je eigen kracht en perspectief, waardoor je beter in staat bent een bondgenoot te zijn in de keuze van je cliënt. Je kunt hen helpen om de nieuwe hulpmiddelen te creëren die ze nodig hebben om ermee om te gaan. Je helpt je cliënt toegang te krijgen tot zijn eigen emotionele intelligentie of emotionele schaal, die het volgende omvat: WISDOM, MIND HART, EMOTIONELE ingeblikte reactie (woede, manipulatie, manipulatie), FYSIEKE ZELF-ERG anticiperen (ZOUDEN, HADN’ELL) en emotionele intelligentie quotiënt (geen slachtoffer zijn, toestaan dat de ervaring heeft plaatsgevonden, navragen hoe de cliënt/cliënten hebben gereageerd op de verhuizing of het incident). Je leert om niet te reageren, en in plaats daarvan uit te gaan van de juiste reactie op de stimulans van energie.

Uw coachingsaanpak is niet zo dramatisch als in het seminarformaat. U bent meer het stevige slot: de gemeenschappelijke liefdevolle aanwezigheid die de nieuwe gedachte aanbiedt als het nieuwe ding om te doen in antwoord op wat de cliënt ervaart. U zult waarschijnlijk aan impliciete verwachtingen voldoen, en “Ik weet niet of ik dit aankan” horen als een uitnodiging om een hoger niveau te bereiken!

Uw passie is duidelijk. Vertrouw op uw eigen creativiteit, en uw eigen hartelijke richting om uw kennis te verdiepen, en om de concepten te leren die uw werk ten goede zouden komen. Het lijkt erop dat ik dit sjabloon maar kort of helemaal niet zou kunnen gebruiken! Leer hoe je jezelf kunt coachen met een onafhankelijk luisterend oor en nieuwsgierigheid. Als je op deze manier van jezelf houdt (keer op keer) zul je je natuurlijke vermogen ontdekken om een bron te zijn voor je cliënten om uit hun eigen innerlijke wijsheid te putten- wijsheid die je geboorterecht is en die je hebt meegekregen uit het samenbrengen van je twee zielen als één.

Als je hulp wilt bij mijn coaching aanpak, laat het me dan weten.

Danielle Marie Crume, Escof van het worden van ahticalcoach en het balanceren van zowel een naar binnen als naar buiten gerichte geest, genereert ideeën en inzichten voor haar cliënten en is in staat om haar eigen waarden toe te passen in haar coachingswerk als een krachtige en positievegerapist en Bewustzijnscoach. Ze heeft zich toegelegd op het verwijderen van overtuigingen die anderen hun macht ontnamen, en op het helpen van de cliënt bij het vinden van hun stem en hun overgang van beperkingen en gewoonten uit het verleden in een magische en innovatieve emotionele losmakingstechniek.

Lees meer:

Medium Zoetermeer

Spirituele coach

Leave a Reply

Your email address will not be published.