Coaching en coachee

Coach Utrecht

 

Coaching is een vorm van voortdurende persoonlijke ontwikkeling en investering in menselijk kapitaal, in mensen en een systeem van leren. Effectiever en gestructureerder dan enig ander type programma tot nu toe, legt coaching de nadruk op:

Coaching is een proces en het proces moet zorgvuldig worden beoordeeld en afgestemd op de bedrijfscultuur, het juridisch en moreel klimaat, en de bedrijfsmodellen van de werkgever, de werknemer en de klant. Het programma moet een duidelijke focus hebben, met een duidelijke richting, duidelijk omschreven resultaten, middelen, controles en beoordelingen, en meetinstrumenten.

De coach en de gecoachte zijn partners in het veranderingsproces. Algemene benaderingen, zoals het zoeken naar een baan, loopbaanbegeleiding, job eliminatie, beoordeling van professionele efficiëntie, functiebeschrijvingsanalyse, psychometrische testen, enz. Al deze benaderingen verschaffen de cliënt nieuwe kennis en vaardigheden, maar tenzij deze vaardigheden in daden worden omgezet – hebben zij geen nut. Waar er geen gerichte, op actie gebaseerde richting is, moet de coach het proces van vragen en antwoorden uitzetten; de vragen worden over het algemeen bepaald door de coachee en de coach, in naam van de coachee. De coach en de coachee onderhandelen over het coachingproces en stellen de richting, de sleutelvragen en het resultaat ervan vast. De coach en de cliënt zijn elk verantwoordelijk voor het coachingproces, met inbegrip van de timing, de inhoud, en de inhoud van de vragen, en de inhoud, de timing, en de inhoud van de antwoorden op de vragen. De coach en coachee putten elk uit de beschikbare middelen om de gewenste resultaten te bereiken. Dit omvat het vermogen om een band op te bouwen met de coachee. Door in partnerschap te werken en de gewenste resultaten van de coachee vast te stellen, krijgt de cliënt het voordeel van een verhoogd potentieel. Het potentieel van de coachee is de uiteindelijke determinant van de capaciteiten en mogelijke uitkomsten voor het coachingproces.

Succesvol coachen betekent gebruik maken van de vijf leidende principes van coachen:

Coaching is een interactief proces en moedigt de cliënt aan zich te rekken en te ontwikkelen. Onderzoek en persoonlijke ervaring tonen aan dat de voordelen van coaching variëren van alets’expertise; tot verhoogde jobtevredenheid; tot verbeterde relaties met cliënten, enz.

Veel mensen zouden meer menselijk kapitaal in onze bedrijven willen. Een coach zal u helpen een hoger niveau van zelfbewustzijn, professionele bekwaamheid en leiderschapspotentieel te bereiken. De coach van de toekomst zal een ondernemer zijn die in teamverband werkt met andere opgeleide, zelfbewuste coachingsprofessionals die zich richten op de persoonlijke behoeften en uitdagingen van hun cliënten.

Het is het meest effectief wanneer de coach en coachee een partnerschap vormen dat werkt aan het identificeren, verduidelijken en oplossen van obstakels voor innovatie en creativiteit, terwijl ze nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en hun zelfvertrouwen opbouwen. De coach en coachee creëren de mogelijkheid voor een nieuwe “air hostess” of partner om te gaan waar ze nog niet eerder zijn geweest, buiten hun comfortzone, om nieuwe vaardigheden en wijsheid te verwerven en te handelen als “voorwaarts denkers” om de organisatie effectiever en winstgevender te maken.

Coaches en coachees waarderen elkaar – In elke succesvolle coachingrelatie hebben de coach en coachee een hoge mate van ontvankelijkheid en reactievermogen voor elkaars behoeften en vereisten.

Er is geen sprake van echte coaching tenzij er een effectief leerproces is. Ons vermogen om te leven en vervuld te zijn is gebaseerd op ons vermogen om ons bezig te houden met activiteiten die ons voldoening schenken en waarin we intrinsiek gemotiveerd zijn. Coaching streeft ernaar cliënten te motiveren om bezit te nemen van alle acties die zij ondernemen en die nuttig zullen zijn bij het bereiken van hun gewenste resultaten.

Copyright (c) 2007 Gary E. shroud

Wij hechten waarde aan de behoefte aan “zelfreflectie”, wat de bedoeling is van één-op-één coaching. Wij zijn ook maar mensen en elke vorm van coaching moet plaatsvinden in een omgeving die totale veiligheid bevordert in de zin dat geen enkel plan, proces of project uw leven leidt. Het is belangrijk dat de cliënt zowel de coach als het proces van opwaartse vooruitgang in de coachingsessies voelt, het is een essentieel onderdeel van het veranderen van leven.

Iedereen heeft baat bij een coachingstraject. Een coach is er om u te helpen uw obstakels te overwinnen, uw aangeboren talenten en sterke punten te ontdekken, resultaten en procedures vast te stellen en u nieuwe manieren van denken, voelen en in de wereld staan bij te brengen.

Als je eenmaal de veranderingsprocessen hebt geleerd, heb je een aantal hulpmiddelen nodig om op lange termijn te gebruiken zonder de vaardigheden op te frissen om je te blijven aanpassen. Dit gereedschap is een systeem voor je persoonlijke leven van empowerment, groei en veerkracht. Met deze oefeningen kunt u gedragsdisciplines maken en het lichaam veranderen op een manier die moeiteloos en natuurlijk lijkt, en bovendien de gewenste resultaten op lange termijn oplevert. Dit hulpmiddel is innovatief, eenvoudig en een must read voor alle coaches die er zijn. Coaching wordt gedefinieerd als het vermogen om een individu te helpen haar/zijn niveau van zelfbewustzijn te verhogen, het vermogen om te leren, obstakels en gedrag op te lossen en langzaam heerschappij over iemands leven op te bouwen.

Lees meer:

Life coach Utrecht

Career coach

Leave a Reply

Your email address will not be published.