Coaching en begeleiding

Coaching Tilburg

 

 

 

 

Coaching: De term “coaching” ter onderscheiding van training is enigszins verwarrend. Coaching is een algemene manier om de methodes uit te leggen om dingen te bereiken.

Coaching is momenteel een opwindende moderne benadering van het werken met mensen, teams en organisaties. Het combineert de beste praktijken van educatieve modellen, sport trainingsstrategieën, counseling vaardigheden en een aantal van de meest effectieve marktstrategieën. Het is een helpende kunst die een breed scala kan aanpakken op een voortdurende en consistente basis. Het is een interventieproces dat gebruik maakt van beide soorten mensen, zoals coaches en de cliënten. Een goede coach of het faciliteren van een sessie in nu een essentiële vaardigheid voor elke manager die verantwoordelijk is voor meer dan 50 mensen, zowel in de particuliere als in de zakelijke sector. De belangrijke kenmerken van coaches zijn hun bekwaamheid in twee aspecten – ten eerste hebben zij in grote lijnen de aandacht gevestigd op hun moeilijke zakelijke situaties, gebaseerd op onderzoek met “bedrijfs- en organisatiemodellen” in het achterhoofd en ontworpen om actie-oefeningen te maken die, wanneer mensen in staat zijn dit nieuwe gedrag in praktijk te brengen, solide resultaten en voldoening zullen opleveren.

Nadat hij het probleem met strategisch belang heeft geïdentificeerd, is de coach in staat een herkenbaar pad te creëren dat mensen in staat stelt win-win situaties te beoefenen, in het team en binnen het bedrijf. Dit pad schetst het gedrag voor het team en IS herkenbaar aan de daadwerkelijke gedragsverandering in alle acties die worden ondernomen. Laten we dit de coaching kalender noemen of de verbinding van onze coaching methode voor ons team. De coaching aanpak, die een mind-istical stijl kan zijn, waarbij de coach de rol van een boodschapper van feiten gebruikt met de handen teksten van stukken, de coach neemt dan zijn of haar handen in tweeën, spreidt ze op een bordje of een stuk papier dat de coaching kalender is lagers. Het is op deze cruciale focus van een coaching kalender dat de coaching kan worden vooruit te gaan naar zijn succes.

Met de coach die de teamleden leidt om de overeenkomstige Sport of Business coaching toe te passen, werd de rol van de coach vervolgens om de volgende regels op deze opdrachten toe te passen om de gewenste resultaten te bereiken. Het is hier dat de coaching naar zijn succes zou kunnen gaan.

Mensen zijn verantwoordelijk voor al hun daden. Ieder van ons heeft een unieke en speciale manier om zijn leven te leiden en te handelen door interactie met zijn omgeving, één persoon per keer;

De beweringen van de coach die de cliënt bereid is te aanvaarden en ermee in te stemmen; Het gaat erom dat de cliënt een specifiek patroon kan bepalen, of activiteiten die kunnen worden beoefend om de gewenste resultaten te bereiken;

Elke cliënt of groep mensen waarmee de coach werkt, zal zijn coaching met toewijding doen;

Elke persoon moet gemotiveerd zijn om zijn coachingsoefeningen correct en doeltreffend uit te voeren voor het directe resultaat;

De rol van de coach bestaat erin zijn eigen specifieke normen voor het door de cliënt geleverde proces vast te stellen en te erkennen, en de cliënt ertoe te brengen deze normen te aanvaarden.

De coach zal een realistische realist zijn om de uitdaging te belichten die de cliënt aan het overwinnen is en moet er rekening mee houden dat hij, tenzij hij ENTHUSIASTISCH is, geen opleiding heeft om er zeker van te zijn dat zijn methoden doeltreffend zullen zijn.

Een coach moet afhankelijk zijn van de cliënt om hem de resultaten van de communicatie van de coach en de gebruikte methode te laten weten.

Een coach moet de cliënt op de hoogte houden van de vorderingen.

Een coach moet bereid zijn om strategieën te ontwikkelen voor de cliënt om daar te komen…

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.